Informatie en bestellingen:
Ma-Don 9:30 tot 14:00
Tel: +34 914 562 959 nl.500cosmetics

Legale termen en condities

VOORZICHTIG: Lees zorgvuldig alle wettelijke bepalingen en voorwaarden voor gebruik van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website en de informatie erkent de bevestiging en aanvaarding van al deze onvoorwaardelijke juridische termen en hun gebruik. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de informatie dan niet en verlaat deze website.

 

Termen en condities van gebruik

1. Om in staat te zijn deze website te bezoeken en de informatie te gebruiken moet u van legale leeftijd (18 jaar of ouder) zijn. Door het bezoeken van onze website garandeert u van wettelijke leeftijd te zijn. Anders, gelieve deze site onmiddellijk verlaten.

2. Het gebruik van de informatie op deze website houdt in dat u het volledig eens bent met de bepalingen en voorwaarden van gebruik. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden voor gebruik, verlaat alstublieft deze website onmiddellijk.

3. U garandeert hierbij van wettelijke leeftijd te zijn,  op hoogte te zijn van de aard van de inhoud van deze website en uzelf niet beledigd te voelen door de bovengenoemde inhoud. U aanvaardt tevens dat u deze website geheel vrijwillig en met volledige kennis van de feiten heeft bezocht.

4. De informatie op deze website is niet van bedoeld om te behandelen, genezen of diagnosticeren van elke vorm van ziekte of aandoening, het is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. In geen geval mag de inhoud van deze website worden opgevat als vervanging van medische raadpleging. De resultaten zijn gebaseerd op de ervaringen van onze klanten en gespecialiseerde artsen die genoemd worden in onze website.

5. Foliactive behoudt zich het recht voor om, enige inhoud of materiaal te wijzigen of te verwijderen van haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving.

6. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor thuis-en persoonlijk gebruik.

7. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en teksten op deze website mogen worden opgevat, alleen als een gids die een algemene aanpassing aan de effectiviteit van de producten, gezien het feit dat deze kunnen verschillen van de ene persoon op de andere.

8. We achten dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Maar het kan soms onjuist, onvolledig of out-of-date zijn.

9. Uw gebruik van deze website moet eerlijk, onschuldig, te goeder trouw en juridisch zijn en altijd in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde praktijken voor het gebruik van internet.

 

De producten Foliactive zijn levensmiddelen of voedingssupplementen zoals vastgesteld door de Europese Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen en kan legaal worden verkocht in alle landen van de Europese Gemeenschap, de artikelen 28, 29 en 30 van het Verdrag Europese Gemeenschap en de artikelen 1 tot en met 4 van het besluit van het Europees Parlement 3052/95/EG nummer.

Probeer voedingssupplementen niet te gebruiken om een evenwichtige en gevarieerde voeding te krijgen, slechts gebruiken ter aanvulling van de nutriënt inname van een normaal dieet.

Noch behandelen, voorkomen, diagnosticeren of te genezen van een ziekte, een feit worden toegeschreven aan medicijn, zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 2004/27/EG van 31 maart, de Raad en het Europees Parlement over geneesmiddelen.

De consumptie van het product moet gecontroleerd en op een professionele manier worden gebruikt, bij enige twijfel altijd uw arts raadplegen.

 

BESTELLINGEN

1. Foliactive behoudt zich het recht een bestelling te aanvaarden of te weigeren zonder duidelijke reden, met de inzet u te informeren indien een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt.

2. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie voor ons om uw product te kunnen leveren met al onze garanties. In geval van een bestelling die niet kan worden verzonden omdat leveringsinformatie ontbreekt of onjuist is, is de klant als enige verantwoordelijk.

3. De mogelijkheid om ons product te leveren aan de klant is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. In geval van gebrek aan voorraad,  onmogelijkheid of het niet kunnen beheren van de bestelling of andere oorzaken, informeert Foliactive de opdrachtgever hiervan en daarbij geven we de optie om op de bestelling te wachten of te annuleren, met teruggave van het geld als dat nodig is.

4. Alle verzend-en levertijden zijn bij benadering en in geen geval worden ze gegarandeerd. Foliactive kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging veroorzaakt door de rederij of andere oorzaken buiten haar beheer en controle.

5. In geval dat een levering moet worden ondertekent om de ontvangst hiervan te bevestigen, wordt u verantwoordelijk gesteld voor de daadwerkelijke aanwezigheid van een persoon om uw product op het opgegeven adres (te vinden op het bestelformulier)te ontvangen. U wordt tevens verantwoordelijk gehouden voor het afhalen van het product bij het desbetreffende vervoer agentschap in het geval u niet kan worden gevonden op het afleveradres. Als het pakket moet worden teruggegeven moet u opnieuw de verzendkosten kosten betalen.

6. Foliactive wordt niet aansprakelijk gesteld voor eventuele verzendproblemen of als uw bestelling niet te beheren is.

7. Alle producten die aangekocht worden via deze website zijn voor persoonlijk gebruik, en zijn dus niet overdraagbaar. Deze producten mogen niet worden doorverkocht of uitgeleend aan derden.

8. In geval van ontvangst van een defect, onverpakt of gebrekkig product, vervangt Foliactive het product zonder extra kosten op voorwaarde dat u heeft het product via deze website heeft gekocht. Als u het product hebt gekocht via een website anders dan de officiële of ergens anders, zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw bestelling.

9. In geen geval zullen we uw bestelling verwerken totdat we de betaling hebben ontvangen van uw creditcard bedrijf, we zijn in staat tot opschorting van de verzending in het geval dat de betaling niet naar behoren is uitgevoerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Onder het woord ´´aansprakelijkheid´´ volgens het gebruik van deze term wordt elke schade, vraag, procedures, acties, kosten, kosten of andere verliezen verstaan.

2. In geen geval mag Naturmedical BV. ´´aansprakelijkheid´´ hebben over enige bijzondere, directe, indirecte, punitieve, civiele, exemplaire of toevallige feiten met betrekking tot mogelijke meineed of schade ten gevolge van het gebruik van een Foliactive product. Het gebruik van de producten van dit systeem erkend een volledige kennis en aanvaarding van elke juridische term hierin, met diens verstande dat de gebruiker het gebruikt onder zijn / haar absolute verantwoordelijkheid en vrijstelling geeft aan Naturmedical BV. en haar medewerkers van iedere aansprakelijkheid.

3. Alle voorstellingen, adviezen, verklaringen en getuigenissen op deze site zijn de conclusies en adviezen van derden en dienen te worden opgevat als zodanig. Onder deze derde partijen zijn de medische en professionele getuigschriften, klanten getuigschriften en adviezen gepubliceerd in de online forums en wetenschappelijke teksten en hebben betrekking tot de effectiviteit van de ingrediënten van de producten. 

4. De aansprakelijkheid van Naturmedical BV is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van defecte goederen, en in die gevallen de toepassing van de geld-terug garantie voor de terugbetaling of de terugbetaling aan de koper van het betaalde bedrag aan de verkopers met uitzondering van, in ieder geval, verzendingskosten.

5. De koper of enige andere persoon die gebruik maakt van de informatie en producten op deze website stemt ermee in en aanvaardt de verantwoordelijkheids- beperkingen opgegeven door Naturmedical Bv.